Kiedy naprawdę zaczyna się życie? Zwykle myśli się, że pierwszym dniem życia dziecka
jest dzień jego narodzin. W rzeczywistości zaczyna się ono w brzuchu mamy, dziewięć
miesięcy wcześniej, w chwili spotkania się dwu różnych komórek: plemnika ojca i jaja
matki. Spotkanie to jest bardzo ważne: nosi nazwę zapłodnienia.
Dwie komórki łączą się, by utworzyć pierwszą komórkę żywej istoty: zarodek.


Wykonane przez: Agata Waś i Estera Niczyporóg